Türkiyenin En Büyük Chat ve Sohbet Portalında Yeni Chat Arkadaşlıkları Edinin.

Sohbet Girişi


* Şifreniz yoksa boş bırakın. ESKİ SÜRÜM İLE BAĞLAN

Nickserv Komutları - SekerChat.com - Sohbet, Chat, bedava, Chat odaları


Nickserv Komutları

Register Komutu (Nick Kaydetme) : Nickinizin size ait HOST’ a sizin şifrenizle kaydedilmesidir.

Kullanımı : /msg NickServ register ŞİFRE

ŞİFRE kısmına unutulmayacak yeni bir şifre yazılır. Eğer Nick’ iniz önceden kaydedilmemişse, NickServ’ den Nickinizin başarılı bir şekilde kaydedildiğini belirten bir mesaj alırsınız.

ÖRNEK : /ns register şifrem email

Bu kısımdan sonraki bütün komutları ancak Nickinizi kaydettikten sonra kullanabilirsiniz.

Identify Komutu (Nick Tanıtma) : Nickinizi kaydettikten sonra IRC’ ye her girişinizde Services’ e kendinizi tanıtmanız gerekmektedir. Yani şifrenizi girerek, o Nick’ in gerçek kullanıcısının siz olduğunuzu ispatlamanız gerekmektedir. Bu işlem IRC’ de Nick identify etme olarak adlandırılır.

Kullanımı : /msg NickServ identify ŞİFRE

ŞİFRE kısmına daha önceden Nick’ inizi kaydederken kullandığınız şifre girilir. Eğer şifreyi doğru girerseniz, NickServ’ den şifrenizi doğru girdiğinizi ve tanımlandığınızı bildiren bir mesaj alırsınız.

ÖRNEK : /ns identify şifrem

DROP Komutu (Nick Kaydını Silme) : Bu komut, Nickinizin Services’ ten bütün kayıtlarını siler… Yani Nick’ inizi kaydetmediğiniz ana dönersiniz… Artık, Nickinizi başka bir kullanıcı kullanabilir ve kaydedebilir…

Kullanımı : /ns drop şifre

ÖRNEK : /ns drop 12345

INFO Komutu (Nick Bilgisi) : Services’ te kayıtlı olan herhangi bir Nick hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar.

Kullanımı : /ns info NICK

NICK kısmına INFO’ sunu öğrenmek istenilen Nick yazılır.

ÖRNEK : /msg NickServ info CikoLata

GHOST Komutu :IRC’ den istemediğiniz bir şekilde, koptuğunuzda, Nick’ iniz bazen hâlâ var olarak gözüküyor ve siz IRC’ de olmadığınız hâlde Nick’ iniz, hâlâ kanallarda duruyor. İşte bu asılı kalan Nickinize Ghost adı verilir. Bu fonksiyonu kullanarak, asılı kalan Nickinizin bağlantısının kesilmesini sağlayabilirsiniz.

Kullanımı : /ns Ghost NICK ŞİFRE

NICK yerine asılı kalan Nickinizi, ŞİFRE kısmına da asılı kalan Nickinizin IDENTIFY şifresini girin.

Şifre doğru girildiği takdirde bu kişi NickServ tarafından Server’ dan atılacaktır.

ÖRNEK : /ns ghost Cikolata şifrem

RELEASE Komutu : Sizin Nick’ inizi bir başka kullanıcı kullanıyorsa, bu fonksiyon sayesinde, NickServ vasıtasıyla bu kullanıcıyı Server’ dan atabilirsiniz.

Kullanımı : /ns Release NICK ŞİFRE

NICK yerine asılı kalan Nick’ inizi, ŞİFRE kısmına da asılı kalan Nick’ inizin IDENTIFY şifresini girin.

Şifre doğru girildiği takdirde bu kişi NickServ tarafından Server’ dan atılacaktır.

ÖRNEK : /ns release Cikolata şifrem

RECOVER Komutu : Bu fonksiyon, Nick’ inizi kullanan kullanıcıyı Server’ dan atar ve Nick’ inizi 2 dk. boyunca kullanmamasını sağlar. Ghost ve Release fonksiyonları gibi, sadece Nick ve Şifre girilmelidir. Kullanıcı server’ dan atıldıktan sonra, bu Nick’ i 2 dk. boyunca kullanamayacaktır.

Kullanımı : /msg NickServ Recover NICK ŞİFRE

NICK yerine asılı kalan Nick’ inizi, ŞİFRE kısmına da asılı kalan Nick’ inizin IDENTIFY şifresini girin.

Şifre doğru girildiği takdirde bu kişi NickServ tarafından Server’ dan atılacaktır.

ÖRNEK : /ns recover Cikolata şifrem

Set Komutu (Nick Ayarları) :

Set Kill on/off : Bu seçeneği aktif hâle getirirseniz, Nick’ inizin bir başka kullanıcı tarafından kullanılması hâlinde, NickServ kullanıcıya şifreyi girmek için (Identify için) 1 dk. zaman tanıyacaktır. Eğer 1 dk. içinde şifreyi doğru bir şekilde girmezse, o kişi Services tarafından Server’ dan atılacaktır.

Kullanımı : /ns set kill on. » Fonksiyonu açar.

/ns set kill off » Fonksiyonu kapar.

Set Password : Nickinizin Identify şifresini değiştirir.

Kullanımı : /ns set password YENİ_ŞİFRE

Set URL : Nickinize ait bir URL atar veya atılı olan bir URL’ yi değiştirmenizi sağlar.

Kullanımı : /ns set url URL

URL kısmına Nickinizin infosunda yer alacak olan URL girilir.

Örnek : /ns set url http://www.cikolata.net

Set EMAIL : Nick’ inize ait bir EMAIL atar veya atılı olan bir EMAIL’ i değiştirmenizi sağlar.

Kullanımı : /ns set email E-Mail_Adres

E-Mail_Adres kısmına Nick’ inizin info’ sunda yer alacak olan EMAIL girilir.

Örnek : /ns set email nickiniz@cikolata.net

Set Language : Services’ teki ana dilinizi değiştirir. Türkçe’ nin dil kodu 8′ dir.

Kullanımı : /ns set language DİL_KODU

DİL_KODU kısmına nümerik bir dil kodu girilir.

ChanServ Komutları

Register Komutu (Kanal Kaydetme) : Herhangi bir kanalı kullandığınız Nick’ e kaydeder ve kanal sizin olur.

Kullanımı : /cs register #KANAL ŞİFRE TANIM #KANAL kısmına kaydedilecek kanal ismi, ŞİFRE kısmına kanal için geçerli olacak şifre, TANIM kısmına da Kanal INFO’ sunda gözükecek olan küçük bir kanal tarifi girilir.

ÖRNEK : /cs register #cikolata şifrem www.cikolata.net

Identify Komutu (Kanal’ a Kendinizi Tanıtma) : Bu komutu kullanarak, bir kanalda Founder değilseniz veya bu yetkiye sahip değilseniz, o kanala kendinizi Identify ederek Founder(Kanal Kurucusu) yetkisi kazanabilirsiniz.

Kullanımı : /cs Identify #KANAL ŞİFRE

#KANAL kısmına Identify edilecek kanalı, ŞİFRE kısmına ise bu kanalı kaydederken girilen şifre girilir.

ÖRNEK : /cs identify #cikolata şifrem

DROP Komutu (Kanal Kaydını Silme) : Üzerinize kayıtlı olan veya Founder (Kanal Kurucusu) yetkisine sahip olduğunuz bir kanalın Services’ teki kaydını siler. Kanal, kanalı kaydetmediğiniz ilk hâline döner… Artık kanalı başka bir kullanıcı kaydedebilir…

Kullanımı : /cs Drop #KANAL

#KANAL kısmına kaydı silinecek olan kanal girilir.

ÖRNEK : /cs drop #cikolata

OP Komutu : Bu komut, yetkiniz olan bir kanalda ChanServ vasıtasıyla birine Op verilmesini sağlar.

Kullanımı : /cs OP #KANAL NICK

#KANAL kısmına kişinin Op olacağı kanal, NICK kısmına da Op olacak kişi girilir.

Örnek : /cs op #cikolata Cikolata

DEOP Komutu : Bu komut, yetkiniz olan bir kanalda ChanServ vasıtasıyla birinin Op’ unu almasını sağlar.

Kullanımı : /cs DEOP #KANAL NICK

#KANAL kısmına kişinin Op’ unun alınacağı kanal, NICK kısmına da Op’ u alınacak kişi girilir.

Örnek : /cs deop #cikolata Cikolata

Invite Komutu : Bu komut, ChanServ vasıtasıyla bir kanala bir kullanıcıyı davet etmenizi sağlar.

Kullanımı : /cs Invite #KANAL NICK

#KANAL kısmına davet edilecek kanal, NICK kısmına da davet edilecek kişi girilir.

ÖRNEK : /cs invite #cikolata Cikolata

ACCESS İşlemleri (Kanal Yetkileri) :

access Add : Bu komut kanalınızda birine yetki vermenizi sağlar.

Kullanımı : /msg ChanServ Access #KANAL Add NICK SEVİYE

#KANAL kısmına hangi kanalda yetki verilecekse o kanal, NICK kısmına yetki verilecek kişi ve SEVİYE kısmına 1-9999 arası kişinin alacağı yetki seviyesi girilir.

DEFAULT SEVİYELER :

30: Kanala girdiğinde otomatik olarak +v olur.

50: Kanala girdiğinde otomatik olarak Op olur.

100 : Kanalın A-KICK listesine kullanıcı ekleyip, silebilir ve başkalarına Access (Yetki) verip, silebilir.

50 : Kanalla ilgili bazı ayarları kurcalayabilir.

100 : Bazı özel komutları kullanabilir.

999 : Kanalda Founder (Kanal Kurucusu)’ dan sonra en yüksek seviyeye sahiptir.

ÖRNEK : /cs access #cikolata add Cikolata 999

Access Del : Bu komut kanalınızda yetkisi olan bir kullanıcının yetkisini silmenizi sağlar.

Kullanımı : /msg ChanServ Access #KANAL Del NICK

#KANAL kısmına hangi kanalda yetki silinecekse o kanal, NICK kısmına yetkisi silinecek kişi girilir.

ÖRNEK : /cs access #cikolata del Cikolata

Access List : Bu komut kanalınızda yetkisi olan bütün kullanıcıları listeler.

Kullanımı : /cs Access #KANAL List

#KANAL kısmına hangi kanalda yetkisi olan kullanıcılar listelenecekse, o kanal girilir.

ÖRNEK : /cs access #cikolata list

Auto-Kick İşlemleri (ChanServ Otomatik Kick) :

Akick Add : Bu komutu kullanarak, A-Kick listesine eklediğiniz bir kişinin, kanala girdiği anda, ChanServ tarafından Banlanmasını ve Kicklenmesini sağlayabilirsiniz. Yani kişinin kanala girmesi, ChanServ vasıtasıyla engellenir.

Kullanımı : /cs Akick #KANAL Add NICK! *@* SEBEP

#KANAL kısmına, kişinin hangi kanala girmemesi isteniyorsa o kanal, NICK kısmına kanala girmemesi istenilen kişi, SEBEP kısmına da ChanServ kullanıcıyı kanaldan Kicklerken Kick-Sebebi kısmında yazacak olan mesaj girilir.

ÖRNEK : /cs akick #cikolata add Cikolata! *@* Bu Kanala Girmen Yasak!..

Akick Del : Bu komutu kullanarak, A-Kick listesine eklediğiniz bir kişiyi, A-Kick’ den kaldırabilirsiniz.

Kullanımı : /cs Akick #KANAL Del NICK

#KANAL kısmına, kişinin A-Kick listesine eklendiği kanal, NICK kısmına A-Kick listesinden sileceğiniz kişi girilir.

ÖRNEK : /cs akick #cikolata del Cikolata

Akick List : Bu komutu kullanarak, A-Kick listesinde kaç kişinin ve kimlerin olduğunu öğrenebilirsiniz.

Kullanımı : /cs Akick #KANAL List

#KANAL kısmına A-Kick listesi öğrenmek istenen kanal girilir.

ÖRNEK : /cs akick #cikolata list

Clear Bans : Bu komut kanalınızda, bir anda bütün Ban’ ların kalkmasını sağlar.

Kullanımı : /cs Clear #KANAL Bans

#KANAL kısmına Ban’ ların kaldırılacağı kanal girilir.

ÖRNEK : /cs clear #cikolata Ban
Levels İşlemleri (Yetki Seçenekleri) :

Level’ lar

0 : Kanalda hiç bir yetkisi olmayan herkes 0 Level’ dadırlar.

30 : Normal olarak Auto-Voice yetkisine sahip olan kişilerdir.

50: Normal olarak Auto-Op yetkisine sahip olan kişilerdir.

100: Normal olarak Auto-Op ile birlikte Auto-protect yetkisine sahip olan kişilerdir.

1000 : Kanalın sahibi 1000 Level’ dadır.

Acc-Change : Normalde bu Level 100 tedir. Bu komut, belirli level altındakilerin Access değiştirememesini sağlar.

Kullanımı : /cs Levels #KANAL Set Acc-Change SEVİYE

ÖRNEK : /cs levels #cikolata set acc-change 500

A-Kick : Normalde bu Level 100’dadır. Bu komut, belirli level altındakilerin Auto-Kick’ e erişememesini sağlar.

Kullanımı : /cs Levels #KANAL Set Akick SEVİYE

ÖRNEK : /cs levels #cikolata set akick 900

Set : Normalde bu Level 100 dedir. Bu komut, belirli level altındakilerin kanal ayarlarını kurcalamamasını sağlar.

Kullanımı : /cs Levels #KANAL Set Set SEVİYE

ÖRNEK : /cs levels #cikolata set set 800

Levels – List : Bütün komutların Level’ larını listeler.

Kullanımı : /cs Levels #KANAL List

ÖRNEK : /cs levels #cikolata list

Set Komutu (Kanal Ayarları) :

Set Founder : Kanalın Founder (Kurucusunu)’ ını değiştirmenizi sağlar.

Kullanımı : /cs Set #KANAL Founder YENİ_KURUCU

ÖRNEK : /cs set #cikolata founder Spammer

Set Password : Kanalın şifresini değiştirmenizi sağlar.

Kullanımı : /cs Set #KANAL password YENİ_ŞİFRE

ÖRNEK : /cs set #cikolata password yenikanalşifresi

Set Desc : Kanalın Info’ sundaki tanımını değiştirmenizi sağlar.

Kullanımı : /cs Set #KANAL Desc YENİ_TANIM

ÖRNEK : /cs set #cikolata desc CikoLataNet

Set Topic : Kanalın Topic’ ini değiştirmenizi sağlar.

Kullanımı : /cs Set #KANAL Topic YENİ_TOPIC

ÖRNEK : /cs topic #cikolata WwW.Cikolata.Net

Set URL : Kanalın URL’ sini değiştirmenizi sağlar.

Kullanımı : /cs Set #KANAL URL YENİ_URL

ÖRNEK : /cs set #cikolata url http://www.cikolata.net

Set E-Mail : Kanalın E-Mail’ ini değiştirmenizi sağlar.

Kullanımı : /cs Set #KANAL Email YENİ_EMAIL

ÖRNEK : /cs set #cikolata email admin@cikolata.net

Set KeepTopic on/off : ChanServ’ ün Topic’ i hatırlamasını ve korumasını sağlar.

Kullanımı : /cs Set #KANAL KeepTopic On

Kullanımı : /cs Set #KANAL KeepTopic Off

ÖRNEK : /cs set #cikolata keeptopic on

Set TopicLock on/off : ChanServ’ ün Topic’ i kilitlemesini ve kimseni Topic’ i değiştirememesini sağlar.

Kullanımı : /cs Set #KANAL TopicLock On

Kullanmı : /cs Set #KANAL TopicLock Off

ÖRNEK : /cs set #cikolata topiclock on

Set SecureOps on/off : ChanServ’ ün kanalda yetkisi olmayanlara verilen Op’ ların geri almasını sağlar.

Kullanımı : /cs Set #KANAL SecureOps On

Kullanmı : /cs Set #KANAL SecureOps Off

ÖRNEK : /cs set #cikolata secureops on

Set Restricted on/off : Kanalı özelleştirir ve kanala Access’ ı (Yetkisi) olmayanların girmesiniengeller.

Kullanımı : /cs Set #KANAL Restricted On

Kullanmı : /cs Set #KANAL Restricted Off

ÖRNEK : /cs set #cikop restricted on

Set Secure on/off : Kanala ek bir güvenlik sağlar.

Kullanımı : /cs Set #KANAL Secure On

Kullanmı : /cs Set #KANAL Secure Off

ÖRNEK : /cs set #cikolata secure on

Set Private on/off : Kanalın özel ve gizli olmasını sağlar.

Kullanımı : /cs Set #KANAL Private On

Kullanmı : /cs Set #KANAL Private Off

ÖRNEK : /cs set #cikop private on

Set ENTRYMSG : Kanala ChanServ Giriş Mesajı koyar. Kanala giren herkese bu mesaj ChanServ tarafından NOTICE şeklinde ulaştırılır.

Kullanımı : /cs Set #KANAL Entrymsg MESAJ

ÖRNEK : /cs set #cikolata Entrymsg #Radyo Dinlemek için TIKLAYINIZ http://radyo.cikolata.net Soru-cevap yarışması için #Oyun

Set MLOCK : Kanala MOD Kilidi yapar ve bu modlar değiştirildiği anda ChanServ tarafından korunurlar ve eski hâllerine çevrilirler.

Kullanımı : /cs Set #KANAL MLock MODLAR

ÖRNEK : /cs set #cikop mlock +ntsQ-k

MemoServ Komutları :

KaNaL MoDeLeRi

v = +m Kanallarda konusabilen kisi.
h = Halfop. Op’tan daha az yetkisi olan kisi.
o = Op. Kanalda +o almis kullanici.
a = Koruma. Kick komutundan korunan kullanici.
q = Kanal sahibi.
b <nick!ident@host> = Ban maskesi.
c = Kanal içerisinde renk kullanımını engeller.
D = /me veya /ame mesajlarının kanala gönderilmesini engeller.
e <rumuz!ident@host> = Banlandığı halde kullanıcının kanala girmesini sağlar.
I <rumuz!ident@host> = +i olan kanala davet edilmeden girilmesini sağlar
f = Flood koruması
i = Sadece davetle girilebilen kanal.
j = Belirtilen saniyede bir kanala giriş yapılmasını sağlar.
k = Kanala giriş için gereken anahtar.
l =Kanala girebilecek olan maksimum kullanıcı sayısını belirler.
m = Sadece +vhoaq kiplerini almış kullanıcıların konuşabileceği kanal.
n = Kanalda bulunmayan birinden gelecek mesajların bloklandığı kanal.
p = Ozel bir kanal.
r = Kayitli bir kanal. (Sadece servisler tarafindan kullanılabilir.)
s = Gizli bir kanal.
t = Sadece +hoaq kiplerini almış kullanıcıların /topic komutunu kullanabileceği kanal.
z = Sadece Güvenli Bağlantı (SSL) kullananların girebileceği kanal.
A = Sadece (adminlerin) girebileceği kanal.
C = CTCp metinlerini engeller.
G = Yasak kelimelerin sansurlenecegi kanal.
M = Sadece kayıtlı (+r) veya voice’i olan (+v) kullanıcıların konuşabileceği kanal.
K = /KNOCK komutuna izin verilmeyen kanal.
L = Kanal linkleme. (Eger +l kisi ile kanal doldurulursa, sonraki kullanıcı otomatik olarak girer.)
N = Nick değişikliği yapılamayan kanal.
O = Sadece IRCoplarin girebileceği kanal. (Yöneticiler için.)
Q = Kick atılmayan kanal.
R = Sadece kayıtlı (+r) kullanıcıların girebileceği kanal.
S = Renkli yazıların, renkli kodlardan arındırılıp kanala gönderilmesini sağlar.
T = Noticenin komutunun kullanılamayacağı kanal.
V = /INVITE ‘in kapali oldugu kanal.
u = Kanal operatör kiplerinin gizli olduğu kanal.
NicK MoDeLeRi
o = Global IRC Operatörü
O = Local IRC Operatörü
a = Server admin
A = Services admin
N = network admin
d = Kanalda yazılan mesajları görmenizi engeller.
g = GlobOps ve LocOps mesajlarını görmenizi saglar.
h = help Yardim Görevlisi modu
i = Görünmez kullanıcı. (/who ile yapılan aramalarda görünmez.)
m = /me ve /ame mesajlarının size gönderilmesini engeller.
p = /whois ve /who çıktısından bulunduğunuz kanalları gizler.
q = Sadece servisler tarafindan kanaldan atılabilirsiniz. (Yöneticiler için.)
r = Kullanıcının rumuzunun kayıtlı olduğunu belirtir.
s = Sunucu mesajlarını görmenizi sağlar.
t = /Vhost komutunu kullandığınızı belirtir.
v = Bloke edilmiş DCC mesajlarını görmenizi sağlar.
w = Wallop mesajlarını görmenizi sağlar.
x = Bağlantı adresinizi gizler.
z = Kullanıcının Güvenli Bağlantı (SSL) kullandığını belirtir.
B = Kullanıcın bot olduğunu belirtir.
G = Küfürlü kelimeleri sansürler.
H = /who ve /whois çıktısından IRCop olduğunuzu gizler.
R = Sadece rumuzu kayıtlı (+r) olan kullanıcıların size mesaj atmasını sağlar.
S = Servisler için koruma kipi
T = CTCPs Komutlarının size gönderilmesini engeller.
V = Kullanıcının WebTV kullandığını belirtir.
W = Size /whois çekenin belirtilmesini sağlar.
+b modeleri(extra ban özellikleri)

Basit Kullanım olarak ; /Mode #kanal +b NicK

Bu Kullanımda Nick Kanalda Değil İse Kanala Giremez. Kanalda Bulunuyorsa Bazen Script Korumaları Tarafından Otomatik Olarak Atılabilmektedir.Fakat Atılmadığı Durumlarda Kanalda Op(@) ve ustu ise ; Bu Bandan Etkilenmez.Sadece +(voice) sahibi ise, kanalda konuşabilir.Ama nick Değiştiremez.

q : Bu Mode İle banlanan Nick Kanala Girip Çıkabilir.Fakat +(voice) ya da daha üst bir yetkiye sahip değil ise Konuşamaz.

Kullanımı : /mode #kanal +b ~q:Nick!*@*

n : Bu Mode İle banlanan Nick Op ve daha üst bir yetkiye sahip değil ise kanalda nick Değiştiremez.

Kullanımı : /mode #kanal +b ~n:Nick!*@*

c : Bu Mode İle belirtilen kanaldaki userler , kanalımıza giremez.

Kullanımı : /mode #kanal +b ~c:#sex

r : Bu mode ile banlanan “Real Name(isim)” kısmını taşıyan nickler , kanala giremez.

Kullanımı : /mode #kanal +b ~r:UserName(Fullname)

Aynı Modeler(q,n,c,r) , kullanabildiğimiz +e modunda da geçerlidir.

+e : Kanalda banlayamama modudur.Basit Şekli ;/mode #kanal +e

NicK Kullanım Şekli Yine Aynıdır ;

/mode #kanal +e ~(n,q,c,r):Kısım

Şimdi Soru Cevap Olarak Bu Modeleri Anlamaya Çalışalım :

Soru : Kanalımda “x” nicki kanalıma çıkıp girebilsin ama kanalda konuşamasın ?

Cevap : /mode #kanal +b ~q:x!*@*

Soru : Kanalımda yalnızca “b” nicki nick değiştirebilsin ?

Cevap : /mode #kanal +be ~n:*!*@* ~n:b!*@*

Not : Nick!IdenT@Host Maskesinde Herkesi Nick Değiştirememesi İçin Banladık bundan dolayı bu yerlere “*” koyduk (*!*@*).Daha Sonra +e deki parametre ile “b” nickini banlayamama korumasına aldık.

Soru : Kanalımda , #a kanalında bulunan userlerin girmesini istemiyorum ?

Cevap : /mode #kanal +b ~c:#a

Soru : Kanalım “+m” modunda değil , fakat ben Kanal Oplarının dışındaki sadece 1 kişinin kanalda konuşmasını istiyorum ?

Cevap : /mode #kanal +be ~q:*!*@* ~q:NicK!*@*

Soru : İsim Kısmının içinde “sex” gecen , userlar kanalıma giriş yapamasın ?

Cevap : /mode #kanal +b ~r:*sex*

Soru: Kanalıma yalnızca #D kanalında bulunan userlar girebilsin ?

Cevap : /mode #kanal +be *!*@* ~c:#D

Soru : Kanalıma yalnızca ben giriş yapabileyim . Nasıl yapabilirim ?

Cevap : /mode #kanal +be *!*@* Nickim!*@*

+f Parametreleri(Flood Koruması)

j—————à +i ,+R————–à j:join +i:kısıtlı giriş +R:registersiz nickler giremez.

m————–à +m,+M————à m :kanala mesaj gönderimi +m:+v olmadan konuşamama

k—————à +K —————-à k:knock mesaj +K:knock mesajın gönderilememesi

c————–à +C——————à c:renkli yazı(ctcp) +C:ctcp’nin engellenmesi

n————-à +N——————-à n :nick değişimi +N:nick değişiminin yasaklanması

t————–à kick,+b ————à t:text +b:kanaldan banlama

Her öğe karşısındaki mode ile eşleşmek zorundadır….komutun kullanımı;

/mode #kanal +f parametre

parametre=== [#<süre>] : zaman(sn)

+f PARAMETERELERİ İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLARI

Soru: kanalımda 5 saniye içerisinde 3 defa renkli yazı yazıldı mı 3 dk +c , 4 kez mesaj yollandı mı 2 dk +m alsın_?

Cevap: /mode #kanal +f [3c#3C,4m#2m]:5

Soru:Kanalıma 4 sn de 5 giriş olursa 2 dakikalığına registersiz nickler giremesin, 4 kez nick değişilirse kanal 2dk +N ve 3 defa text atılırsa kanaldan banlansın_

Cevap:/mode #kanal +f [5j#2R,4n#2N,#3t#b]:4

Soru: kanalıma 6 sn de 3 kez knock mesaj atılırsa 1 dk +K, 5 kez nick değişilirse 2k +N , 6 kez mesaj yazılırsa 1 dk +m, 7 kez text atılırsa banlansın ?

Cevap:/mode #kanal +f [3k#1K,5n#2N,6m#1m,7t#b]

Soru :Kanalıma 5 sn de en fazla 4 giriş olsun ?

Cevap:/mode #kanal +f [4j#i]:5

Soru : Kanalıma 6 sn de en fazla 4 kez giriş olsun ve 3 kez knock mesaj atılabilsin , 4 defa text atanda banlansın ?

Cevap: /mode #kanal +f [4j#i,3k#K,4t#b]:6

Şeklinde Örnekler Çoğaltılabilir….

WHO KOMUTU VE PARAMETRELERİ

Who komutu bir kanaldaki kullanıcıları Nick!user@hostname realname

sıralaması ile listelemek amacıyla kullanılır.Bu komut ile kullanılabilecek bir takım parametreler vardır.Bu parametreler sayesinde daha belirleyici araştırmalar yapabilirsiniz.

Sunucumuzda Kullanılabilen wHo ParametreLeri;

/WHO [+-][achmnsuM] [args]

Who parametreLerini $u $ekiLde Açıklayabiliriz ;

/Who [+-] a :Bu parametre away modundakileri görüntülemek için kullanılır.” /who +a ” komutu ile tüm sunucuda bulunan away kullanıcılar görüntülenebilir.

/Who [+-] c :Belirtilen kanal içindeki kullanıcılar listelenir.

/Who [+-] g:Kullanıcıları ” realname “lerine göre aramak ve listelemek icin kullanılır.Sadece Irc operatörlerin kullanımı ile sınırlıdır.

/Who [+-] h:Kullanıcıları hostlarına göre aramak için kullanılır.

/Who [+-] i:Kullanıcıları ip adreslerine göre aramak için kullanılır.Wildcard (joker karakter) kullanılabilir.

/Who [+-] f:Kullanıcıları fake hostlarına göre aramak ve listelemek için kullanılır.

/Who [+-] m:Sunucudaki kullanıcıları sahip oldukları modlara göre aramak amacıyla kullanılır.IRC Operatör dışındaki kullanıcılar bu parametreyi sadece o/a/A moduna sahip kullanıcıları listelemek icin kullanabilir.

/Who [+-] n:Kanalda bulunan kullanıcıları nicknamelerine göre aramak ve listelemek için kullanılır.Wildcard (joker) karakter kullanabilirsiniz.

/Who [+-] s:Farklı bir server üzerindeki girişlerde arama yapmak istenirse bu parametre kullanılır.Bu parametrenin kullanımına gerek yoktur zira tüm kullanıcılar irc.cikolata.net server’ı üzerinde bulunmaktadır.

/Who [+-] u:Belirtilen user (ident) maskına sahip kullanıcılar listelenir.Kanal parametresi ile birlikte sizlerde kullanabilirsiniz.Wildcard (joker) karakter kullanabilirsiniz.

WHO KOMUTLARI İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLARI

Soru 1: cikolata kanalında away olanları listelemek istiyorum_?

Cevap: /who +ca #cikolata

Soru 2: cikolata kanalında sadece identi x ile başlayanları listelemek istiyorum_?

Cevap: /who +cu #helpdesk x*

Soru 3: cikolata kanalında nicki 7 haneli nickleri listelemek istiyorum

Cevap:/who +cn #cikolata ???????

Soru 4: cikolata kanalında hostu helper ile başlayanları listelemek istiyorum

Cevap:/who +ch #cikolata helper*

Soru 5: cikolata kanalında nickinin 4. harfinde ” y ” olanları, nick karakter uzunluklarının en fazla 8 karakter olanları ve away olmayanları nasıl listelerim_?

Cevap:/who +cn-a #cikolata ???y????

Soru 6:Cikolata kanalında identleri 5 karakter ve içlerinde ” z ” harfi geçenleri, ve hostu HELPER olanları nasıl listelerim_?

Cevap: /who +cuh #cikolata ?*z*? helper

Soru 7:cikolata Kanalında nick uzunluları 7 karekter ve içinde f harfi geçen., identi k ile biten vede hostunda helper geçenleri. Nasıl listelerim_?

Cevap:/who +cnuh #cikolata ???f??? *k *helper*

Soru 8:cikolata kanalında nick uzunluğu 4 karakter olan identi doktrin olan away olan ve servis admin olan nickleri nasıl listelerim_?

Cevap:/who +cnuam #cikolata ???? doktrin a

Soru 9:cikolata kanalında bulunan –x modesine sahip, identi saf olan 6 karakter nicki olan ve içince c harfi geçen nickleri nasıl listelerim_?

Cevap:/who +cnum #cikolata ???c?? saf –x

Şeklinde örnekler Çoğaltılabilir…

iGNORE PARAMETRELERİ

IGNORE komutu CLIENT tabanlı bir komuttur.Yani tamamen mirc le alakalıdır. Parametrelerine bağlı olarak bir kullanıcıdan özel mesaj, kanalda mesaj, ctcp, renkli yazı, notice gibi özellikleri almanızı engelleyen komuttur. Bu komut parametrelerine göre ayarlanabilir olması nedeniyle kullanışlı bir komuttur.

Bir nicki ignore etmede kullanılan Bütün Parametreler : – l r p c n t i k d x u

c : Belirttiğiniz nick ya da maskenin size kanallarda yazmasını engeller.

Örnek: /ignore -c badnick ( badnick nickli kullanıcının kanallara gönderdiği mesajları görmezsiniz.)

p : Belirttiğiniz nick ya da maskenin özelinize gönderdiği mesajları almanızı engeller.

Örnek: /ignore -p badnick ( badnick nickli kullanıcı özelinize mesaj gönderemez.)

n : Belirttiğiniz nick ya da maskenin size notice göndermesini engeller

Örnek: /ignore -n badnick ( badnick nickli kullanıcı size notice gönderemez.)

t : Belirttiğiniz nick ya da maskenin size ctcp (time, version, ping vs) göndermesini engellersiniz

Örnek: /ignore -t badnick ( badnick nickli kullanıcı size ctcp komutları gönderemez.)

i : Belirttiğiniz nick ya da maskenin sizi bir kanala /invite nick #kanal komutuyla bir kanala davet etmesini engellersiniz.

Örnek: /ignore -i badnick ( badnick nicki sizi bir kanala davet edemez.)

d : Belirttiğiniz nick ya da maskenin size dcc yollamasını engeller.

Örnek: /ignore -d badnick ( badnick nickli kullanıcı size dcc gönderemez.)

k : Belirttiğiniz nick ya da maskenin size kontrol kodları içeren mesajlar (/me /action vs) göndermesini engeller.

Örnek: /ignore -k badnick ( badnick nickli kullanıcı size kontrol kodları içeren mesajlar gönderemez.)

Örnek :/ignore -pu30 badnick ( badnick nickli kullanıcıdan 30 saniye süreyle özel mesaj almazsınız.)

/ignore -x Nick (nicki yanlislikla ignore etsekte olmaz..kisiyi koruma altına almıs oluruz)

/ignore –r -àtüm ignoreleri kaldırma

/ignore –l -à ignore listesine eklenenleri görme

/ignore –r nick -à sadece bir nickin ignoresini kaldırma

İGNORE İLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VE CEVAPLARI

Soru 1: Cikolata nickini özelde ve kanalda ignore etmek istiyorum_?

Cevap: /ignore –pc Cikolata

Soru 2: Cikolata nickinin bana dosya yollamasını ve ctcp floodu yapmasını istemiyorum_?

Cevap: /ignore –dt Cikolata

Soru 3: 30 sn süre ile Cikolata nickinin invite ile beni helpdesk kanalına çağırmasını engellemek istiyorum ve Cikolata nickinin yazdıklarını kanalda görmek istemiyorum_?

Cevap: /ignore –icu30 Cikolata

Soru 4: Cikolata nickini özelde ve kanalda 15 sn liğine ignore etmek istiyorum_?

Cevap: /ignore –pcu15 CikolataBir cevap bırakın.

CLOSE
CLOSE